Anna Povo, moda resilient a Barcelona

Transformació d’un petit negoci de roba que cuida la ciutat, el planeta i les persones. Moda sostenible i taller solidari.

Register | I'm already a user